Comanda in valoare de 200 LEI sau o cutie cadou și bucura-te de TRANSPORT GRATUIT

Prelucrarea Datelor Cu Caracter Personal

1. Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Pentru Honey’s Den protecția datelor cu caracter personal reprezintă un aspect vital, așadar ne dedicăm toate resursele pentru a prelucra aceste date conform Regulamentului (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”) și, totodată, cu orice altă legislație aplicată pe teritoriul României.

Honey’s Den își rezervă orice drept de actualizare și modificare a acestei Politici de Confidențialitate oricân este necesar, astfel încât să reflecte orice modificări ale modului în care prelucrăm datele cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe www.honeysden.ro versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care va rugam sa verificați periodic conținutul acestei pagini.

2. Cine suntem și cum ne puteți contacta

Honeys-Den SRL, persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în Dragomirești-Deal, strada Margaretelor, nr. 28, Ilfov cu număr de ordine în Registrul Comerțului J23/1375/2018, cod unic de înregistrare fiscală 39105240 (în continuare “Honey’s Den” sau “noi“). În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dvs cu caracter personal.

3. Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

În general, Honey’s Den colectează datele cu caracter personal direct de la utilizator, astfel încât acesta are controlul complet asupra oricărei informații oferite.

În momentul plasării comenzii, sunt nececare următoarele informații: produsul/le dorit/e, numele si prenumele, adresa de livrare, detalii de facturare, metoda de plată, număr de telefon.

În cadrul paginii personale (Contul meu) există posibilitatea adăugare, respectiv modificare a oricărei informații, precum: nume, prenume, număr telefon, data nașterii, adrese de livrare, etc.;

De asemenea, Honey’s Den își rezervă dreptul de a colecta și prelucra informații despre comportamentul utilizatorului în momentul în care acesta se află pe www.honeysden.ro sau pe oricare pagină asociată acestui domeniu.

Pe www.honeysden.ro, se pot stoca și colecta informații în cookie-uri sau tehnologii similare. Mai multe detalii despre acest mod de stocare a datelor se găses în Politica de cookies.

Honey’s Den nu colectează, respectiv prelucrează, datele sensibile altfel decât menționat în cadrul Politicii de confidențialitate sau în Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal.

4. Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării

Datele cu caracter personal sunt utilizate în următoarele scopuri:

  1. Pentru prestarea serviciilor Honey’s Den. Astfel, după caz, sunt incluse următoarele:
  • Crearea și administrarea contului în cadrul website-ului honeysden.ro;
  • Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expediera și facturarea;
  • Soluționarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate;
  • Returnarea produselor conform prevederilor legale;
  • Rambursarea contravalorii produselor conform prevederilor legale;

Prelucrarea datelor în aceste scopuri este, în cele mai multe cazuri, necesară pentru încheierea și executarea unui contract între Honey’s Den și dvs. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă – legislația fiscală și contabilă.

  1. Pentru îmbunătățirea serviciilor

Ne dorim să oferim o experiență cât mai plăcută în procesul de cumpărare. Prin urmare, Honey’s Den își revendică dreptul de a colecta și utiliza anumite informații în legătură modul în care utilizatorul navighează în cadrul magazinului online. Totodată, putem invita utilizatorii să completeze chestionare de satisfacție aferente finalizării unei comenzi.

Aceste activități sunt justificate de dorința de a desfășura activități comericale optime, având mereu în vedere drepturile și libertățile utilizatorului.

  1. Pentru marketing

Honey’s Den își dorește să prezinte utilizatorilor să cele mai noi și bune oferte pentru produsele comercialzate. Așadar, ne rezervăm dreptul de a vă trimite orice tip de mesaj (precum ar fi: e-mail/SMS/telefonic/mobile push/webpush/etc.), informații cu privire la produse similare cu cele achiziționate, informații în legătură cu produsele noi sau ofertele sau promotiile curent, informatii referitoare la produse adaugate “Cos” sau față de care ați prezentat interes sa le achizitionati. Totdată, Honey’s Den vă poate trimite comunicări comerciale, precum cercetări de piață sau sondaje de opinie și putem afișa recomandări personalizate pe site-ul web.

Pentru a pune la dispoziție informații de interes pentru utilizator, Honey’s Den poate folosi anumite date cu privire la comportamentul cumpărătorului (de ex. produsele vizualizate / achiziționate) pentru a vă crea un profil. Ne asigurăm întotdeauna că aceste prelucrări se realizează cu respectarea drepturilor și libertăților utilizatorlui și că deciziile luate în baza acestora nu au efecte legale asupra utilizatorlui.

Toate comunicările realizate de Honey’s Den sunt făcute cu acordul prealabil al utilizatorului. În cazul în care acesta nu mai dorește să primească informari, se poate retrage în următoarele moduri:

– Accesarea link-ului de dezabonare din cadrul mesajelor primite

– Contactarea directă Honey’s Den folosind detaliile de contact descrise mai sus sau în secțiuna Contact a paginii web.

În anumite situații, ne putem folosi informațiile colectate în interesul de a ne promova și dezvolta activitatea comercială. În orice situație în care folosim aceste date depunem eforturi semnificative pentru ca drepturile și libertățile utilizatorului să nu fie încălcate. Cu toate acestea, utilizatorul poate solicita în orice moment, prin mijloacele descrise mai sus, să încetăm prelucrarea datelor cu caracter personal în scop de marketing, urmând să dăm curs cererii.

  1. Pentru apărarea intereselor legitime

Pot exista situații în care Honey’s Den poate fi nevoit să folosească sau să transmită informații pentru a-și proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include:

– Măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor Honey’s Den față de atacuri cibernetice;

– Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;

– Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

Aceste tipuri de prelucrări sunt realizate în interesul legitim Honey’s Den de a-și apăra activitatea, fiind bine înțeles că asigură toate măsurile luate garantează un echilibru între interesele companiei și drepturile și libertățile fundamentale ale utilizatorului.

Totodată, în anumite cazuri ne întemeiem prelucrarea pe dispoziții legale, precum obligația de a asigura paza bunurilor și valorilor prevăzută de legislația aplicabilă în această materie.

5.Cât timp păstrăm datele cu caracter personal

Ca regulă generală, datele cu caracter personal sunt stocate atâta timp cât utilizatorul are un cont pe Honey’s Den. Utilizatorul poate solicita oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului, iar Honey’s Den va asigura soluționarea cererii în timp util, rezervându-și dreptul de a păstra anumite informații, inclusiv ulterior ștergerii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele Honey’s Den o impun.

6.Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal

După caz, putem transmite sau oferi acces la date specifice cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:

– furnizorilor de servicii de curierat;

– furnizorilor de servicii de contabilitate;

– furnizorilor de servicii de plată/bancare;

– furnizorilor de servicii de marketing / telemarketing;

– altor societăți cu care putem realiza programe de ofertare.

În cazul în care societății Honey’s Den îi revine obligația legală sau dacă se impune apărare intereselor legitim, Honey’s Den poate divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice, omologate.

Accesul la datele persoanele de către terții de drept privat se realizeaza în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

7. În ce țări transferăm datele dvs. cu caracter personal

În prezent, stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul României.

8. Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal

Honey’s Den se anagajează să asigure securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

Transmisia datelor cu caracter personal se face utilizând algoritmi de criptare, iar stocarea se face pe servere securizate.

Pentru efectuarea plăţilor, honeysden.ro folosește serviciile procesatorului de plăţi NETOPIA PAYMENTS. Orice informaţii privitoare la plăţi sunt criptate, folosind tehnologia HTTPS cu criptare TSL.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele cu caracter personal, Honey’s Den dorește să aducă în atenţie că transmiterea informaţiilor prin Internet sau prin intermediul altor reţele publice, nu este 100% sigură, existând întotdeauna riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Honey’s Den nu poate fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul direct al societății.

9. Ce drepturi are utilizatorul

Regulamentul general privind protecția datelor evidențiază o serie de drepturi în legătură cu datele personale. Utilizatorul are dreptul de a solicita accesul la datele sale, corectarea eventualelor greșeli din fișiere și se poate opune la prelucrarea datelor cu caracter personal. De asemenea, utilizatorul își poate exercita dreptul de a face o plângere la autoritățile de supraveghere competente sau de a se adresa justiției. După caz, utilizatorul poate beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs. și dreptul la portabilitatea datelor.

Pentru a putea exercita aceste drepturi, utilizatorul poate contacta Honey’s Den folosind detaliile de contact expuse mai sus sau în secțiunea de contact. 

10. Identitate

Confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date cu caracter personal sunt o prioritate pentru Honey’s Den. Din acest motiv, Honey’s Den solicită tuturor utilizatorilor care au nevoie să transmită cererile cu privire la astfel de înregistrări folosind adresa de e-mail aferenta contului de pe site-ul Honey’s Den. În caz contrar, Honey’s Den își rezervă dreptul de a verifica identitatea prin solicitarea de informatii suplimentare care au ca scop confirmarea identitații.

11. Onorarii

Honey’s Den nu solicită o taxă pentru exercitarea drepturilor în ceea ce privește datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care solicitarea de acces la informații este nefondată, repetitivă sau excesivă, caz în care Honey’s Den va percepe o sumă rezonabilă în asemenea circumstanțe.  Honey’s Den va informa solicitantul despre orice onorarii aplicate înainte de soluționarea cererii.

12. Durata de răspuns

Honey’s Den intenționează să răspundă la orice solicitare valide în termen de maximum o lună, însă există și excepția cazului în care acest lucru este considerabil de complicat sau dacă au fost făcute mai multe solicitări, caz în care Honey’s Den va răspunde în termen de maximum două luni. În cazul în care este necesar un timp mai mare de o lună, utilizatorul va fi înștiințat. Există și posibilitatea ca utilizatorul să fie întrebat dacă poate spune exact ce dorește să primească sau ce anume îl îngrijorează. Acest lucru ajuta Honey’s Den să acționeze mai repede si sa scurteze timpul de raspuns la solicitarea.

13. Drepturile terțelor părți. 

Honey’s Den nu va respecta o cerere în cazul în care aceasta ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate.

Drepturi vizateDescriere
AccesulUtilizatorul poate solticita: confirmarea pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, o copie a acestor date, informații despre datele cu caracter personal, cum ar fi datele colectate de Honey’s Den, la ce sunt folosite, cui sunt divulgate, dacă sunt transferate în străinătate și cum sunt protejate, cât timp sunt păstrate, ce drepturi are utilizatorul, cum pot face o plângere, cum a intrat Honey’s Den în posesia datele, în măsura în care informațiile nu au fost deja furnizate prin această informare.
RectificareaUtilizatorul poate cere rectificarea sau completarea datele cu caracter personal inexacte sau incomplete. Este posibil ca Honey’s Den să încerce să verifice exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.
Ștergerea datelorUtilizatorul poate cere să șteargă datele cu caracter personal, dar numai dacă: acestea nu mai sunt necesare în scopul în care au fost colectate sau consimțământul a fost retras sau utilizatorul exercită un drept legal de a se opune; sau datele au fost prelucrate ilegal; sau Honey’s Den are o obligație legală în acest sens. Honey’s Den nu are obligația de a se conforma solicitării utilizatorului de ștergere a datelor cu caracter personal în situația în care prelucrarea datelor este necesară: pentru respectarea unei obligații legale; sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.


Pot fi anumite circumstanțe în care Honey’s Den nu este obligată să dea curs unei solicitări de ștergere a datelor. Utilizatorul trebuie să aibă în vedere că înaintea exercitarii acestui drept, trebuie să își descarce din contul Honey’s Den si să salveze documentele aferente comenzilor efectuate la Honey’s Den, indiferent că facturarea a fost făcută catre utilizatoru sau o alta persoana fizica sau juridica (ex. facturile). In cazul in care descărcarea nu are loc inainte de solicitarea de ștergere, toate documentele vor fi șterse definitiv, iar Honey’s Den nu va mai putea pune la dispoziție aceste informații, deoarece procesul de stergere a datelor sau a contului Honey’s Den, împreună cu toate datele și documentele aferente, reprezintă un proces ireversibil.
Restricționarea prelucrării datelorUtilizatorul poate cere restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care: acuratețea lor este contestată (a se vedea secțiunea de rectificare), pentru a ne permite să verificăm acuratețea acestora; sau prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele să fie șterse; sau acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dvs aveți nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță; sauv-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este în desfășurare. Putem continua să folosim datele dvs. cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care: avem consimțământul dvs.; sau pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță; sau pentru a proteja drepturile Honey’s Den sau ale altei persoane fizice sau juridice.
Portabilitatea datelorNe puteți cere să vă furnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau puteți solicita ca acesta să fie „portat” direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă: prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. sau pe încheierea sau executarea unui contract cu dvs; și prelucrarea se face prin mijloace automate.
OpozițiaVă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care considerați că drepturile și libertățile dvs. fundamentale prevalează față de acest interes. De asemenea, vă puteți opune oricând prelucrării datelor dvs. în scop de marketing direct (inclusiv crearea de profiluri), fără a invoca vreun motiv, caz în care vom înceta în cel mai scurt timp posibil această prelucrare.
Luarea de decizii automatePuteți cere să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dar numai atunci când decizia respectivă: produce efecte juridice cu privire la dvs.; sau vă afectează în alt mod similar și într-o măsură semnificativă. Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urma luării automate a deciziilor: ne este necesară pentru a încheia sau a derula un contract cu dvs. ;este autorizată prin lege și există garanții adecvate pentru drepturile și libertățile dvs.; sau se bazează pe consimțământul dvs. explicit.
PlângeriAveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, RomaniaTelefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212; E-mail:anspdcp@dataprotection.ro Fără a vă afecta dreptul dvs de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil, și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.